Strategi

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN
2008 – 2010

 

MÅLSETTING
IL-Splint skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett/aktivitet ut fra sine ønsker, behov, og egne muligheter. Medlemmene skal gis mulighet til videreutvikling og å stimuleres til varig interesse for idrett, samhold og vennskap. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, slik at IL-Splint har stor tillit hos alle.
IL-Splint skal gjennom å utvikle den arrangementsmessige del av driften sikre et godt grunnlag for sportslig utvikling i gruppene. Herunder skal IL-Splint søke å ha funksjonelle anlegg til disposisjon for alle sine medlemmer.

 • IL-Splint skal sikre samarbeid og kommunikasjon slik at gruppene kan konsentrere seg om aktiviteter.
 • IL-Splint skal gi gruppene gode muligheter for å utvikle gode idrettsutøvere.
 • ILSplint skal gi de beste talentene muligheter for videreutvikling mot toppidrett.
 • IL-Splint skal ta vare på de tillitsvalgte slik at flere vil ta på seg verv.
 • IL-Splint skal ha best mulig forutsigbare rammebetingelser for bedre å kunne planlegge over tid.
 • IL-Splint skal innformere alle barn i skolekretsen vår om den aktiviteten vi har. 
 • IL-Splint skal være en klubb med sterk samhold innad.
 • IL.Splint bør ha en sentral plass i styret drifta av kulturhuset.
 • IL-Splint skal samarbeide med andre lag og foreninger som det er naturlig å samarbeide med, både innenfor og utenfor skolekretsen.

  Vår grunnleggende styrke

 • Vi skal ivareta våre sterke sider, kompetanse og interesser, slik at vi kan arrangere idrettsarrangementer og andre aktiviteter som kan være positive for vårt lag og våre medlemmer.
 • Vi har mange og engasjerte deltagere og medlemmer.
 • Vi har engasjerte trenere og ledere.
 • Vi er flinke til å engasjere de minste.
 • Vi tar vare på de anleggene vi har.
 • Vi tar vare på alle ressurser vi har i laget.
 • Vi har en svært god dugnadsånd

Forbedringsområder.

 • Skaffe hovedsponsor/generalsponsor for IL-Splint.
 • Sponsorpleie, ta vare på sponsorer, treff, klubb-bilder med mer.
 • Vi skal videreutvikle samarbeidet med det lokale næringsliv, (Gildeskål og Meløy)
 • Vi bør verve flere medlemmer.
 • Få utarbeidet medlemskort, og inngå avtaler slik at våre medlemmer kan handle utstyr med rabatterte priser.
 • Vi skal legge til rette for at flere vil ta på seg verv i Splint samt skape kontinuitet i organisasjonen.
 • Få innført trenerstøtte.
  Styret skal utarbeide retningslinjer for å sikre likhet for ordningen og ha fullmakt til å innvilge dette.
 • Vi må utdanne trenere, dommere og instruktører på alle nivåer, samt sørge for utvikling av disse.
 • Vi må skaffe nye inntektskilder. (eks arrangementer i kulturhuset/inndyr sentralbaneanlegg/lysløypa).
 • Vi bør få alle som driver eller ønsker å drive en form for ”sportslig” aktivitet inn i IL.Splint.
 • Prøve og engasjere eldre kanskje tidligere aktive bedre med i laget.
 • Vi skal bli bedre på informasjon og kommunikasjon.
 • Vi skal arbeide mer langsiktig og sørge for å markedsføre og synliggjøre våre aktiviteter både i og utenfor kommunen. (eks presse og hjemmeside)

Gildeskål Idrettsråd

 • Arbeide for at rådet skal bli et politisk viktig høringsorgan i Gildeskål Kommune som arbeider for god og allsidig idrettspolitikk.


STYRET IL SPLINT

Hovedsponsor

Gildeskålhallen

Mandag:
- Ski (styrke) 18:00-20:00
- Dametrim 20:00-21:00
- Innebandy 20:00-22:00


Tirsdag:

- Håndball 1.Kl.17:00-18:00
- Mvgs. Elever 19:00-21:00
- Volleyball 21:00-23:00


Onsdag:

- Damefotball 20:00-22:00


Torsdag
:
- Barneidrett 17:00-18:00
- Mvgs. Ansatte 20:00-21:00
- Volleyball 20:00-22:00  


Søndag
:
- Fotball senior 20:00-22:00