Hovedsponsor SKS

Hovedsponsor IL Splint

IL Splint setter stor pris på den støtten vi får fra vår hovedsponsor og vil gjerne la dem fortelle om seg selv.


Salten Kraftsamband


Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner og e-verk i
Nordland fylke, samt det danske selskapet Dong A/S.


Om oss
SKS-konsernet driver med produksjon av elektrisk energi, drift og
vedlikehold av regionalnett, kjøp og salg av kraft.

ProduksjonKraftkonsernet SKS er Nord-Norges største kraftprodusent, med
en middelproduksjon på ca. 1770 GWh. Vi eier 8 vannkraftverk fordelt i
Fauske, Bodø og Gildeskål kommuner.


Kraftomsetning
Som et av landsdelens største kraftomsetningsselskap som tilbyr vi et
mangfoldig produkt- og tjenestespekter, både mot privat og offentlig
sektor.


Vi skaper muligheter

SKS er en betydningsfull aktør i regionen vår og vi er vårt
samfunnsansvar bevist. Derfor søker vi blant annet å støtte opp under
organisasjoner som kan bidra til å utvikle en region som det både er
godt å bo og jobbe i. Vi prioriterer spesielt tiltak rettet inn mot barn
– og ungdom i våre vertskommuner. Av denne årsak har vi inngått et
samarbeid med IL Splint.Les mer om oss på våre hjemmesider, www.sks.no

 

 

Hovedsponsor

Gildeskålhallen

Mandag:
- Ski (styrke) 18:00-20:00
- Dametrim 20:00-21:00
- Innebandy 20:00-22:00


Tirsdag:

- Håndball 1.Kl.17:00-18:00
- Mvgs. Elever 19:00-21:00
- Volleyball 21:00-23:00


Onsdag:

- Damefotball 20:00-22:00


Torsdag
:
- Barneidrett 17:00-18:00
- Mvgs. Ansatte 20:00-21:00
- Volleyball 20:00-22:00  


Søndag
:
- Fotball senior 20:00-22:00