Hovedlaget

Årsmøte 2016

Onsdag 2. Mars 2016 klokken 20:00, blir det årsmøte i IL Splint. Møte blir på Heimsjyen.

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 2. Valg av møteleder og referent
Sak 3. Valg av personer til å signere protokoll
Sak 4. Årsberetninger for 2015
Sak 5: Regnskap for 2015
Sak 6. Budsjett for 2016
Sak 7. Fastsetting av kontingent
Sak 8. Valg
Sak 9. Innkomne saker

Øvrige saker må meldes styret innen 12.02.16

Etter årsmøtet vil det bli servert pizza.

Vel møtt!

Hovedsponsor

Gildeskålhallen

Mandag:
- Ski (styrke) 18:00-20:00
- Dametrim 20:00-21:00
- Innebandy 20:00-22:00


Tirsdag:

- Håndball 1.Kl.17:00-18:00
- Mvgs. Elever 19:00-21:00
- Volleyball 21:00-23:00


Onsdag:

- Damefotball 20:00-22:00


Torsdag
:
- Barneidrett 17:00-18:00
- Mvgs. Ansatte 20:00-21:00
- Volleyball 20:00-22:00  


Søndag
:
- Fotball senior 20:00-22:00